Jorden Runt segling med AMELIT - drömmen som blir verklighet  

ResebrevIndex resebrevVideoBilderUtrustningLänkarPlannerade rutterBesökta platserAmelits position Amelits position
Senaste Nytt
 
Resebrev

Under denna flik ligger senaste resebrev.
 
Index resebrev
Här är innehålls-förteckning över resebreven. Det finns ocksä en kort översikt över varje resebrev.

Video
Här finnes samtliga filmer och bildspel

Bilder
Här finnes bilder hämtade från Amelits Facebook sida

Länkar
Här finns bl.a ett par mycket bra filmer om "Stora vågor" samt länkar till intressanta web-sidor. 

Plannerade ruter
Här finns våra plannerade ruter.

Besökta platser
Här finns alla platser vi har stannat till vid samt karta över hela vår segling.

Amelits Position
Visar Amelit's aktuella position samt vår seglade route from Panama.


Välkommen att dela våra segelupplevelser!!!

Jag har sedan lång tid tillbaka haft en dröm att segla Jorden Runt!

 

Det är en dröm som jag nu håller pä att förverkliga! I januari 2007 beställde jag Amelit från Amel-varvet i La Rochelle, Frankrike. Den 25 maj 2009 var hon färdig. Efter en veckas intensiv utbildning i La Rochelle - där Amel-teamet gick igenom "allt" om båten, blev det en tur ner till Spanien innan hemfärden påbörjades. Den 17 juli 2009 angjordes Dockan i Malmö.

 

Den 13 juni 2010 kl 16:10 lämnade jag Dockan. Det var starten pä mitt livs stora äventyr! Min planerade seglingsrutt, som säkert kommer att förändras under resans gång, finner du under fliken "Plannerade Rutter".

 

Jag har under resans gång träffat min Eva. Vi räknar med att vara ute i omkring 5 - 8 år ... men vem vet ... det kan bli både kortare eller längre ... så länge det är roligt!
 

Följ med på vår resa! Jag lovar er en annorlunda websida!

 

Plan 2014:

- Segla igenom Panamkanalen innan mars

- Segla till Galapagos fär att sedan segla vidare till  
  Franska Polynesien,
Cook Islands, Amerikanska
  Samoa, Tonga, Kermedec Island
fär att vara i Nya Zeeland
  under orkansäsongen.

 

Plan 2015:

- Eventuellt blir det segling till Alaska
  (om jag lyckas övertala Eva - hon tycker det är för kallt!) 

 

 

Följ oss på Facebook!

Där finns de senaste nyheterna och alla filmerna.

 

 

Anmärkning.

Microsoft Internet Explorer bör användas, annars fungerar ej webbsidorna korrekt!

Besättning.

Besättningen består av Kaj Liljebladh och Eva Skoglund. 

Därutöver hoppas vi att ha tillfölliga gastar i form av mina 4 barn och Evas 4 barn samt våra barnbarn och seglingsintresserade vänner.

Båten.

Amelit som betyder "den godhjärtade - hårt arbetande - kärleksfull" är en mycket välutrustad Amel 54. Amel båtar tillverkas i La Rochelle för mer info se www.amel.fr

Video Amel 54

Video Amel 54 Iphone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad:
2014-08-21

www.amelit.se

Call sign: FNTB Amelit

MMSI: 228 311 900

Antal besök:

   Hit Counter
ResebrevIndex resebrevVideoBilderUtrustningLänkarPlannerade rutterBesökta platserAmelits position
Senaste Nytt


Resebrev

Under denna flik ligger senaste resebrev.
 
Index
Här är innehålls-förteckning över resebreven bilder. Det finns också en kort översikt över varje resebrev.

Video
Här finns samtliga filmer och bildspel

Bilder
Här finns bilder från Amelits Facebooks sida.
 
Plannerade ruter
Här finns våra plannerade ruter.

Länkar
Här finns bl.a ett par mycket bra filmer om "Stora vågor" samt länkar till andra seglares web-sidor och intressanta vöder och seglings sidor.

Besökta platser
Här finns alla platser vi har stannat till vid samt karta över hela vår segling.

Amelits position
Visar Amelit's aktuella position samt vår seglade route from Panama.

Välkommen att dela våra segelupplevelser!
Jag har sedan lång tid tillbaka haft en dröm att segla Jorden Runt!
 
Det är en dröm som jag nu håller pä att förverkliga! I januari 2007 beställde jag Amelit från Amel-varvet i La Rochelle, Frankrike. Den 25 maj 2009 var hon färdig. Efter en veckas intensiv utbildning i La Rochelle - där Amel-teamet gick igenom "allt" om båten, blev det en tur ner till Spanien innan hemfärden påbörjades. Den 17 juli 2009 angjordes Dockan i Malmö.
 
Den 13 juni 2010 kl 16:10 lämnade jag Dockan. Det var starten pä mitt livs stora äventyr! Min planerade seglingsrutt, som säkert kommer att förändras under resans gång, finner du under fliken "Plannerade Rutter".
 
Jag har under resans gång träffat min Eva. Vi räknar med att vara ute i omkring 5 - 8 år ... men vem vet ... det kan bli både kortare eller längre ... så länge det är roligt!
 
Följ med på vår resa! Jag lovar er en annorlunda websida!

Plan 2014:
- Segla igenom Panamkanalen innan mars
- Segla till Galapagos för att sedan segla vidare till Franska Polynesien, Cook Islands, Amerikanska Samoa, Tonga, Kermedec Island fär att vara i Nya Zeeland under orkansäsongen (december - april).

 
Plan 2015:
- Eventuellt blir det segling till Alaska
(om jag lyckas övertala Eva - hon tycker det är för kallt!)

Anmärkning.
Microsoft Internet Explorer bör användas, annars fungerar ej webbsidorna korrekt!

Besättning. Besättningen består av Kaj Liljebladh och Eva Skoglund. Därutöver hoppas vi att ha tillfälliga gastar i form av mina 4 barn och Evas 4 barn samt våra barnbarn och seglingsintresserade vänner.

Båten.
Amelit som betyder "den godhjärtade - hårt arbetande - kärleksfull" är en mycket välutrustad Amel 54. Amel båtar tillverkas i La Rochelle för mer info se www.amel.fr

Video:

Amel 54Video

Amel 54 Iphone

Senast uppdaterad : 
2014-08-21

www.amelit.se
Call sign: FNTB Amelit
MMSI: 228 311 900

Antal besök: